News > 網站全面翻新

網站全面翻新

本公司的網站已全面翻新了。

以日文/英文/越南文來為您介紹VINA ASTEC。

https://vinaastec.com(越南文)
https://tw.vinaastec.com(繁體中文)
https://en.vinaastec.com(英文)
https://jp.vinaastec.com(日文)

若您在越南有以不鏽鋼為主的高品質金屬加工產品的需求,請務必與我們聯絡。

VINA ASTEC CO., LTD.


LOT F01B1 F01B2 Center Road, Long Hau IP, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province, 82507, VIETNAM

 +84-28-3873-4743

 聯絡我們

Copyright © VINA ASTEC CO., LTD. All rights reserved.